Adreswijzigingen 

Adreswijzigingen aangeven

Tijdelijke afwezigheid

Verhuis naar het buitenland

Adreswijziging op voertuig

Let op


 Adreswijziging aangeven

Wanneer?

Wie in Heers komt wonen of binnen Heers verhuist, moet zich binnen de 8 werkdagen aanbieden bij de dienst bevolking voor de aangifte van de adreswijziging.

Wie?

De referentiepersoon (het gezinshoofd) of een meerderjarig lid van het gezin doet de aangifte.

De niet-ontvoogde minderjarige die de verblijfplaats van zijn ouders voor de eerste maal verlaat, moet bij de aangifte vergezeld zijn door de persoon of een van de personen die het gezag over hem uitoefent.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart van elk lid van het gezin (eventueel identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan 12 jaar)

Procedure

 

De datum van inschrijving is de datum waarop de aangifte van verblijfplaats werd verricht, na aan positief onderzoek van de reële verblijfplaats door de wijkpolitie.


Tijdelijke afwezigheid

Je moet je hoofdverblijfplaats niet wijzigen als je tijdelijk afwezig bent. Je brengt de dienst bevolking hiervan wel op de hoogte. Dit geldt voornamelijk voor:

  • verblijvenden in verpleeginrichting en rusthuizen
  • beroepsmilitairen
  • studenten
  • gedetineerden
  • diplomaten
  • personen die omwille van studie- of zakenreizen, gezondheidsreizen of voor toerisme of beroepsredenen maximaal 1 jaar afwezig zijn uit de gemeente.

Verhuizen naar buitenland

Wanneer aangifte doen? 

Als je naar het buitenland verhuist, doe je daarvan aangifte bij de dienst bevolking ten laatste de dag voor het vertrek naar het buitenland.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart van elk lid van het gezin boven de 12 jaar
  • bijbehorende puk- en pincode

Adreswijziging op inschrijvingsbewijs voertuig

Wat meebrengen?

·         identiteitskaart en inschrijvingsbewijs van het voertuig


Let op!

Vooraleer een adresverandering aangebracht kan worden op het inschrijvingsbewijs van het voertuig moet de adresverandering gebeurd zijn op de identiteitskaart.

Wie verhuist naar een andere gemeente, moet zich binnen acht werkdagen bij het gemeentehuis van de nieuwe gemeente aanbieden.

Ook als je naar het buitenland verhuist, doe je daarvan aangifte bij de dienst bevolking de laatste dag vóór het vertrek naar het buitenland.