Afschriften en uittreksels 

Eensluidende afschriften of uittreksels uit de akten met de afstamming van de personen op wie de akte betrekking heeft, kunnen enkel afgeleverd worden aan openbare overheden, aan de personen op wie de akte betrekking heeft:

  • zijn echtgeno(o)t(e) of overlevende echtgeno(o)t(e)
  • zijn wettelijke vertegenwoordiger
  • zijn bloedverwanten in de opgaande en de neerdalende lijn
  • zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat.

Andere personen kunnen op schriftelijk verzoek van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg de toelating krijgen om eensluidende afschriften of uittreksels met afstamming te laten afgeven.

Afschriften kunnen aan het loket, per brief, via e-mail of het e-loket aangevraagd worden.  Indien je aan het loket komt, breng dan de identiteitskaart van de belanghebbende mee.


Extra info

  • Aanvraag adoptieakte
  • Aanvraag echtscheidingsakte
  • Aanvraag geboorteakte
  • Aanvraag huwelijksakte
  • Aanvraag overlijdensakte