Attesten 

De dienst bevolking levert verschillende attesten af :

 • attest van woonst en nationaliteit (voor huwelijk)
 • attest van woonst
 • attest van woonst met historiek
 • attest van nationaliteit
 • attest samenstelling van het gezin
 • levensbewijs

Wie kan ze bekomen?

 • de betrokkene zelf: de aanvraag moet schriftelijk of mondeling gebeuren door de betrokkene, zijn wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) of een bijzonder gemachtigde (advocaat, notaris, …)
 • derden (een persoon of een publieke of private instelling): enkel wanneer de afgifte van de documenten door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan. De aanvraag moet schriftelijk gebeuren en ondertekend zijn. Je vermeldt de wettelijke bepalingen waarop de aanvraag is gesteund.

Extra info

 • Aanvraag attest van woonst
 • Aanvraag attest van woonst met historiek
 • Aanvraag attest samenstelling van het gezin
 • Aanvraag levensbewijs
 • Uittreksel strafregister