Pensioenen 

Aanvragen

Je kan je pensioendossier opstarten aan het onthaal in het administratief centrum. Dat kan ten vroegste dertien maanden vóór de aanvangsdatum van jouw pensioen. Je telt vanaf de eerste dag van de maand waarin je jarig bent.

Breng mee
• identiteitskaart;
• begin- en einddatum van jouw loopbaan (alleen voor zelfstandigen).


Voorwaarden

Je hebt 35 loopbaanjaren nodig om op 60 jaar met pensioen te kunnen gaan.
Voldoe je niet aan deze voorwaarde, dan is de pensioengerechtigde leeftijd 65 jaar.
Het pensioen voor werknemers uit de privésector wordt vanaf 65 jaar automatisch geregeld door de Rijksdienst voor Pensioenen. Hiervoor hoef je niet naar het stadskantoor te komen.


Formulieren

Je kan aan het A-loket volgende formulieren afhalen:

  • document voor een voorlopige pensioenberekening vanaf 55 jaar
  • verklaring van de werkgever betreffende de tewerkstelling van een pensioengerechtigde
  • verklaring beroepsbezigheid en sociale uitkeringen.

Links