Wettelijke samenwoning 

 De registratie in de bevolkingsregisters werd ingevoerd bij wet van 23 november 1998 en trad in werking op 1 januari 2000.

Voor die registratie is een notarieel contract niet verplicht, maar het mag. Partijen moeten wel op hetzelfde adres samenwonen en moeten zich samen aanbieden op de dienst burgerlijke stand - loket huwelijken. Geen van beiden mag gehuwd zijn of gebonden door een andere wettelijke samenwoning!

Deze registratie heeft wel een deel rechten en plichten tot gevolg (zie art. 1475 t.e.m. 1479 burgerlijk wetboek).