Schrijf u hier in op onze digitale nieuwsbrief 

 

Welkom op de website van gemeente Heers 

Wij hopen dat je hier vlot alle nodige informatie kan terugvinden.

Is er toch iets niet duidelijk? Neem dan gerust contact op met de medewerkers van de betrokken dienst. Zij staan klaar om je met raad en daad bij te staan.

Openingsuren Administratief Centrum 

maandag 08u30 - 12u30 13u00 - 19u00
dinsdag 08u30 - 12u30 -
woensdag 08u30 - 12u30 13u00-16u30
donderdag 08u30 - 12u30 -
vrijdag 08u30 - 12u30 -
zaterdag 09u00 - 12u00* -
zondag - -

* Uitsluitend dienst burgerzaken, ook voor toeristische info!

Tel: 011 48 01 01


Pensioenpunt 

Vragen over uw wettelijk pensioen? Kom naar een Pensioenpunt!

De Pensioendienst is aanwezig over het hele land. Zijn experts en die van het RSVZ komen naar u toe om tijdens een Pensioenpunt al uw vragen over uw wettelijke pensioen te beantwoorden.

Waar vindt u het dichtstbijzijnde Pensioenpunt?

U vindt alle informatie (adressen, openingsuren) op www.pensioenpunt.be 

! Opgelet: niet in alle Pensioenpunten zijn er altijd experten van de 3 pensioenstelsels (werknemers-, ambtenaren- en zelfstandigenpensioenen) aanwezig.De nieuwe rijopleiding 

Vanaf 1 oktober moeten leerling-bestuurders minstens 9 maanden oefenen voor ze het praktijkexamen mogen afleggen. Door de verlengde oefenperiode krijgen beginnende chauffeurs meer tijd en meer kansen om hun rijvaardigheid te ontwikkelen en veilige chauffeurs te worden. 

Om jongeren te helpen en wegwijs te maken in de nieuwe rijopleiding ontwikkelde de VSV met steun van de Vlaamse overheid de Rijbewijzer app en het praktijkboek. Rijbewijzer ondersteunt leerling-bestuurders en hun begeleiders bij elke stap van het leer- en oefenproces met concrete oefeningen en handige tips!

De Rijbewijzer app:

  • biedt oefeningen op maat;
  • registreert de oefenritten;
  • maakt het mogelijk de oefeningen te beoordelen;
  • is gratis en beschikbaar voor iOs en Android.

Het is ook verkrijgbaar als praktijkboek en de prijs bedraagt 15 euro.

 


Dear Landscape 

Een zoektocht naar de betekenis van het landschap voor inwoners en bezoekers van de Euregio Maas-Rijn.

De projectgroep Drielandenpark (http://www.drielandenpark.eu) heeft al veel kennis vergaard over het Euregionaal landschap, maar het perspectief van de inwoners zelf wordt nog gemist. Het ruimtelijk-antropologisch bureau Dear Hunter zal al reizend door het landschap en in contact met haar bewoners en bezoekers de betekenis en waarde ervan letterlijk in kaart brengen. Welke gebieden worden door inwoners gewaardeerd en waarom? Wat zijn verborgen pareltjes, waar liggen er nog opgaven? En hoe verhoudt de beleving van de bezoeker zich tot die van de bewoner? Op beleidsniveau tracht Dear Hunter antwoorden te vinden op vragen als: hoe gaan de verschillende gemeenten binnen dit Drielandenpark om met hun landschap? Hoe is het ontsloten? Wat zijn de onderscheidende kwaliteiten en hoe kunnen deze beter ingezet worden ten gunste van eigen bevolking en/of toerisme? Dit alles letterlijk vanuit het landschap en dagelijks geconfronteerd met haar gebruikers omdat er gewoond en gewerkt wordt op verschillende plaatsen in door Dear Hunter hiervoor verbouwde zeecontainers.

Dear Landscape start met drie locaties: Lanaye (Visé), Drielandenpunt (Vaals) en Heers. Mogelijk wordt dit aantal uitgebreid in 2018. Het zal resulteren in een ‘atlas’ van het Drielandenpark die zowel voor de inwoner, de bezoeker alsook voor de beleidsmaker interessante perspectieven zal opleveren.

In Heers zal Dear Hunter schuin tegenover Kasteel Heers bivakkeren, van 17 augustus tot 14 september. Van hieruit gaan zij op zoek naar interactie met omwonenden en bezoekers van de streek, niet alleen over het ooit zo imposante kasteel maar ook over de regio. Wat was en is de betekenis van dit domein, welke kansen zijn er voor de toekomst en welke partijen zouden hier een rol in kunnen spelen? Hoe wordt het omliggende fruitlandschap ervaren? Wat ervaart een buitenstaander die deze regio bezoekt en wat biedt dat aan nieuwe inzichten over onze eigen streek, maar ook aan mogelijke ongeziene kansen?

Dear Landscape is een onderdeel van het project Dear Euregio: een al meer dan twee jaar durende reis door de Euregio Maas-Rijn waarin op zoek wordt gegaan naar de eigenheid, verscheidenheid en gemeenschappelijkheid van de uiteenlopende steden en dorpen. In achtereenvolgens Aken, Hasselt, Maastricht, Heerlen, Genk, Eupen en Eijsden-Margraten is kennis gemaakt met de euregio in al zijn facetten. Nu is het dus de hoogste tijd het landschap van deze groene euregio centraal te stellen.

Het project is te volgen via de facebookpagina van Dear Euregio: www.facebook.com/deareuregioUittreksel strafregister voor werkgever, vereniging of organisatie 

Onder bepaalde voorwaarden kan een werkgever, vereniging of organisatie een uittreksel uit het strafregister vragen aan een persoon die hij wil tewerkstellen of een persoon die zich wil aansluiten bij een  vereniging of organisatie.

Hiervoor gebruikt de werkgever, vereniging of organisatie het aanvraagformulier.  Op dit formulier kan hij het type van uittreksel aanduiden.

Het is belangrijk dat de werkgever, vereniging of organisatie het juiste type aanduidt, aangezien elk type uittreksel slechts de informatie bevat die relevant is voor die activiteit :

  • een gereglementeerde activiteit of beroep (zie lijst activiteiten en beroepen);
  • een activiteit waarbij men in contact komt met minderjarigen (opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen (art. 596, 2 Wetboek van Strafvordering).

Procedure 

  • de werkgever, vereniging, organisatie...vult het formulier in en bezorgt het aan de betrokkene;
  • de betrokkene gaat naar de gemeente (of het Centraal Strafregister als de burger geen woon- of verblijfplaats heeft in België) om het uittreksel op te vragen;
  • de gemeente vult het formulier onderaan in, dateert en ondertekent het, en levert het gevraagde uittreksel af aan de burger.

Meer info


Persbericht van het FAVV Vogelgriep: versoepeling van de maatregelen 30/06/2017 

Minister van Landbouw Willy Borsus versoepelt vanaf zondag 2 juli een aantal beschermende maatregelen die de voorbije weken ingevoerd werden in het kader van de vogelgriep.

Het FAVV vraagt nog steeds dat alle personen die onlangs pluimvee kochten op een markt om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.

De Minister van landbouw Willy Borsus verduidelijkt: “ De oorzaak van de recent vastgestelde gevallen lijkt momenteel beheerst te zijn. De risicoanalyse laat daarom toe een aantal versoepelingen te bepalen voor de verzameling van pluimvee, publieke markten en houders van duiven. De maatregelen in de strijd tegen de vogelgriep worden systematisch aangepast in functie van de actuele epidemiologische gegevens en moeten proportioneel zijn aan het risico. Ik moedig de houders – zowel particuliere als professionele – aan de maatregelen nauwgezet op te volgen aangezien de algemene dreiging blijft bestaan en waakzaamheid geboden blijft.”

Vier weken na de vaststelling van de eerste besmetting van het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 bij een hobbyhouder in Wellin worden een aantal maatregelen versoepeld. De analyse van de verschillende besmettingen die de voorbije weken vastgesteld werden in de gemeenten Wellin, Sainte-Ode, Soignies, Zuienkerke, Quiévrain, Oostkamp, Ath, Menen, Couvin, Courcelles en Wangenies (Fleurus) heft aangetoond dat het virus zich einde mei - begin juni via de verkoop op markten heeft verspreid. De nauwgezette toepassing van de beschermende maatregelen hebben ertoe geleid dat verdere verspreiding van de vogelgriep vermeden werd. Toch is nog niet alles voorbij en is waakzaamheid nog steeds geboden.    

Het verplaatsen van andere vogels dan pluimvee is opnieuw toegelaten in het beschermings- en toezichtsgebied rond Oostkamp en Menen voor vogels afkomstig van buiten de gebieden, vogels van in de gebieden voor zover de houder niet tegelijk pluimvee houdt en voor vogels van handelszaken en dierenwinkels.

In het beschermings- en toezichtsgebied rond Oostkamp en Menen blijven markten en andere verzamelingen van vogels verboden. Het inkorven van sportduiven voor wedstrijdvluchten is vanaf nu wel toegelaten op voorwaarde dat de duiven afkomstig zijn van liefhebbers die geen pluimvee hebben én dit inkorven gebeurt in een aangeduid inkorflokaal in het gebied.

In de bufferzones rond de gevallen in Sainte-Ode, Soignies, Zuienkerke, Quiévrain, Ath, Couvin, Courcelles en Wangenies (Fleurus) gelden vanaf de 15e dag na de afbakening van de bufferzone dezelfde versoepelingen als in het beschermings- en toezichtsgebied rond Oostkamp en Menen.

In de rest van het land zijn markten van pluimvee en andere vogels opnieuw toegelaten voor professionelen. Deze mogen evenwel geen watervogels (eenden, ganzen, zwanen…) aanbieden. De occasionele verkoop van vogels op markten blijft verboden. Indien er meerdere handelaars op eenzelfde markt aanwezig zijn, moeten zij zo ver mogelijk van elkaar staan. 

Andere verzamelingen van pluimvee zijn eveneens terug toegelaten in de rest van het land. Ook hier zijn watervogels (eenden, ganzen, zwanen…) evenwel niet toegelaten. Het pluimvee moet in de 10 dagen voor de verzameling opgesloten of afgeschermd gezeten hebben.

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders om nog steeds waakzaam te zijn en meteen een dierenarts te contacteren als hun dieren ziek worden.

Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800/99777.

Voor de consument is er geen enkel gevaar: alle vlees en eieren van pluimvee is veilig en kan zonder problemen gegeten worden.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:
- Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
- Informatie voor hobbyhouders:
www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp


De FOD FinanciŽn zoekt 98 nieuwe Nederlandstalige medewerkers voor onmiddellijke indiensttreding 

De FOD Financiën zoekt 98 nieuwe medewerkers voor onmiddellijke indiensttreding voor verschillende administraties via
een startbaanovereenkomst.Klik hier voor meer info.


DRINKWATERSCHAARSTE 

Politiebesluit in werking vanaf 22/6/2017

Omdat de aanhoudende droogte kan leiden tot problemen met de toevoer van drinkwater en om het onnodig verbruik van drinkwater tegen te gaan, heeft gouverneur Reynders van provincie Limburg volgend politiebesluit uitgevaardigd. Dit besluit treedt in werking vanaf 22.06.2017.

Politiebesluit drinkwaterschaarste


BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie 

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze gemeente, willen we jou graag snel verwittigen. Daarom kan onze gemeente vanaf nu gebruik maken van BE-Alert, een nieuw systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.
BE-Alert

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou verwittigt en de nodige instructies geeft bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert, kan een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo krijgen alle betrokken inwoners snel de nodige aanbevelingen (bv. ramen en deuren sluiten bij een brand). Officiële, correcte informatie, direct van de bron.

BE-Alert gebruikt verschillende kanalen om jou te waarschuwen. Je kan een BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of een e-mail. BE-Alert heeft voldoende capaciteit om een groot aantal inwoners, via verschillende kanalen tegelijkertijd op de hoogte te stellen.
Laat je waarschuwen, waar je ook bent

Een bericht van BE-Alert kan je op twee manieren ontvangen. Een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken kan een alarm verzenden op basis van een adressenlijst. Daarom is het heel belangrijk dat je je inschrijft op Be-Alert. Je kan verschillende adressen en verschillende telefoonnummers registreren. Je woont in {naam gemeente} en werkt in {Brussel, Antwerpen, …}? Registreer beide adressen en je blijft steeds op de hoogte.

Bij een grote noodsituatie, kan er ook een bericht worden uitgestuurd op basis van locatie. Iedereen die fysiek aanwezig is in die zone krijgt dan een sms. Dit systeem is uniek in België. Zo kan je dus ook verwittigd worden als je een dagje {aan zee, in de Ardennen, …} bent, of een uitstap maakt naar {de zoo, de cinema, …}.            

Inschrijven is volledig gratis.      
Registreer je

Je kan je heel gemakkelijk registreren op www.be-alert.be. Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. Schrijf je vandaag nog in!


Activiteiten kinderen en jeugd zomervakantie 2017 

Neem een kijkje in de folder van activiteiten voor kinderen en jeugd die ze tijdens de zomervakantie kunnen beleven in onze gemeente.

Hier vind je de folder terug.


Uitwisselingsorganisatie AFS zoekt gastgezinnen 

In augustus verwelkomt AFS opnieuw 180 jongeren van over de hele wereld die op uitwisseling komen naar Vlaanderen. De AFS-studenten verblijven een jaar in een gastgezin, gaan hier naar school en leren onze cultuur in al haar aspecten kennen. AFS biedt zo 180 gezinnen de kans om een onvergetelijk intercultureel avontuur aan te gaan!
AFS?
AFS is een educatieve uitwisselingsorganisatie die jongeren en gezinnen interculturele leerkansen biedt. Het is de eerste organisatie die een omkaderd en uitgewerkt programma voor gastgezinnen ontwikkelde.

“Wij waren gastgezin van twee Hong Kong Chinezen en van een Turkse jongen. Onze kinderen bellen nog regelmatig met hen. Het leuke is vooral dat het hun, maar ook je eigen wereld opentrekt. Op mijn verjaardag kreeg ik telefoon uit Hong Kong en Istanbul, om me te feliciteren. Schitterend toch! En toen ik in Anderlecht naar de wedstrijd tegen de Buffalo’s keek, stuurde Sercan me een foto uit Istanbul, waar hij mee supporterde, met zijn Buffalo truitje aan”, zegt Dirk Vos uit Nazareth.

 
 

 

 

Gastgezinnen
Deelnemen aan het beleefprogramma zorgt voor extra leven in de brouwerij, je komt in contact met enthousiaste jongeren van over de hele wereld en je leert veel nieuwe mensen kennen die een gelijkaardige ervaring beleven of reeds beleefd hebben. Als gastgezin neem je deel aan een omkaderd avontuur. Je staat er nooit alleen voor! AFS-gastgezinnen worden door ervaren vrijwilligers en stafleden begeleid vóór en tijdens dit internationale avontuur in eigen land. Bovendien breng je je gezin in contact met een andere cultuur of taal.

Iedereen kan gastgezin of –ouder worden, ongeacht de samenstelling van het gezin. Alleenstaanden, holebi-koppels of mensen zonder kinderen, tweeverdieners in het hartje van de stad of gepensioneerden op het platteland, het kan allemaal! Zolang je over een gezonde portie nieuwsgierigheid beschikt, geïnteresseerd bent in andere culturen en graag met jongeren omgaat, ben jij de persoon of het gezin dat we zoeken!

Meld je aan als gastgezin en haal de wereld in huis!

Praktische info
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met AFS via
015 79 50 10
beleef@afs.org.

Meer informatie kan je vinden op www.afsvlaanderen.be/gastgezin.


ONDERZOEK DE COMMODO ET INCOMMODO betreffende project 20.508 Aquafin: Heers: optimalisatie overstort Groeneschild - optimalisatieprogramma 2016


Sporters beleven meer 

Als sporter maak je wat mee. Of je nu een prachtige zonsondergang ziet tijdens het lopen, een hert ziet oversteken als je aan het fietsen bent, het zweet van je afdruipt bij het dansen of je gewoon geweldig amuseert met een potje voetbal. Je beleeft gewoon meer. En daarom willen we graag zoveel mogelijk inwoners aan het sporten krijgen. Wij willen je stimuleren om te sporten, in een ploeg of individueel, competitief of heel recreatief, zorg dat je er bij bent en deel jouw sportervaring met de hashtags #sportersbelevenmeer #heers. Heb je de leukste, origineelste of grappigste foto gepost, dan kan je mooie prijzen winnen. De wedstrijd loopt tot en met 31 december 2017. Op de kampioenenviering worden de winnaars gehuldigd en kan je waardevolle prijzen in ontvangst nemen. Post alvast jouw sportfoto op facebook met #sportersbelevenmeer, #heers.


Elektriciteits- of aardgasaansluiting aanvragen kan voortaan in 20 minuten 

Nieuw digitaal loket ‘Mijn Infrax’ is uniek in Europa

Donderdag 17 november 2016 — Infrax, één van de twee Vlaamse netbeheerders, lanceert vandaag op zijn website de nieuwe digitale toepassing ‘Mijn Infrax’. Die maakt het voor gezinnen en bedrijven mogelijk om snel en handig aansluitingen voor elektriciteit, aardgas, kabeldistributie en riolering aan te vragen. Klanten krijgen via het systeem voortaan binnen de 20 minuten automatisch een op maat gemaakte prijsofferte en kunnen zelf bepalen wanneer de Infrax-technici moeten langskomen om de aansluitingen te verrichten. Deze verregaande digitale aanpak is uniek in Europa.

Gezinnen en bedrijven vragen jaarlijks 80 000 keer een nieuwe nutsaansluiting (elektriciteit, aardgas, riolering of kabeldistributie) of wijziging ervan aan in één van de 122 Vlaamse gemeenten waar Infrax actief is. Tot nu toe gebeurde dat via een lang proces waar nog papierwerk, formele handtekeningen en standaard-werfbezoeken aan te pas kwamen. Op die manier duurde het vaak enkele weken voor een aanvraagdossier volledig was en een concrete datum voor de aansluiting kon worden bepaald.

Met de nieuwe Mijn Infrax-module op infrax.be verandert dit grondig. Voor de grote meerderheid van alle aanvragen is het hele proces nu binnen de 20 minuten en volledig digitaal afgerond, inclusief ondertekening van een op maat gemaakte prijsofferte en afspraak voor de uiteindelijke aansluiting. De aanvrager kan die datum voortaan ook zelf kiezen. Elke aanvrager krijgt ook een op maat gemaakte digitale brochure met alle informatie over zijn aanvraag.


Interesse uit Scandinavië

Infrax heeft drie jaar aan de nieuwe toepassing gewerkt. Gebruikers werden meerdere malen tijdens het ontwikkelingsproces in focusgroepen betrokken, om de toepassing zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

‘Mijn Infrax’ is dan ook uniek in zijn soort. Geen andere netbeheerder heeft het proces van aanvragen of wijzigen van nutsvoorzieningen zo ver gedigitaliseerd en gepersonaliseerd als Infrax. Vanuit Wallonië en Scandinavië is er al interesse om de toepassing ook daar te introduceren.

Klantentevredenheid centraal

Frank Vanbrabant, CEO van Infrax, is erg trots op de nieuwe digitale toepassing:

“Infrax gaat de komende jaren voor een nog grotere klantentevredenheid, zowel bij gezinnen, bedrijven als de gemeentebesturen waar we voor werken. ‘Mijn Infrax’ is een zeer belangrijke nieuwe stap in dat proces.”
 

Ook per telefoon en in de klantenkantoren

Wie minder vertrouwd is met het internet kan trouwens ook nog steeds telefonisch of in één van de Infrax-klantenkantoren zijn aanvraag regelen. Infrax-medewerkers maken dan zelf gebruik van de Mijn Infrax-toepassing om de aanvraag te voltooien.
 

Loket voor groene stroom

Op 23 november wordt ook het nieuwe unieke loket voor groene stroom in ‘Mijn Infrax’ ondergebracht. Vanaf dan zijn de twee Vlaamse netbeheerders immers het enige en centrale aanspreekpunt voor eigenaars van zonnepanelen in hun werkgebied. Die eigenaars kunnen via ‘Mijn Infrax’ onder meer nieuwe installaties aanmelden en de uitbetaling van groenestroomcertificaten regelen.

Voor meer info kan u terecht op de website van Infrax: http://pers.infrax.be/elektriciteits-of-aardgasaansluiting-aanvragen-kan-voortaan-in-20-minuten


Wist je dat... 

Wist je dat... er een bike wash aan de sporthal is waar je je mountainbike en/of fiets kan gaan afspuiten na een fietstochtje door onze glooiende Heerse landschappen? Met een muntje van 0,50 cent kan je 2 minuten spuiten en is je fiets weer helemaal in orde.


Aanvragen mindervalide 

Vanaf 1 juli 2016 verandert het systeem voor de aanvragen mindervalide (IVT/ITT/THAB) van de FOD Sociale Zekerheid.
Een aanvraag mindervalide moet vanaf 1 juli 2016 bij de sociale dienst gebeuren en duurt ongeveer 20 minuten.
 

Klanten kunnen best een afspraak maken op het algemene telefoonnummer: 011 67 41 45.
Ze moeten de volgende gegevens meebrengen:
* identiteitskaart aanvrager
* naam en voornaam van huisdokter of specialist.


E-loket: belangrijke attesten thuis afdrukken, in enkele klikken 

In ons e-loket kan je terecht voor diverse attesten.

Het gebruik van het e-loket biedt je veel voordelen:
- je spaart een rit uit naar het gemeentehuis;
- je hoeft geen verlof te nemen;
- je kan jouw digitaal document verder doorsturen naar jouw werkgever, verhuurder, notaris, bank,... en bespaart op print- en portkosten;
- jouw afgedrukt document blijft 100 % rechtsgeldig.

Deze documenten kunnen zijn:
- bewijs van woonst;
- bewijs van gezinssamenstelling;
- bewijs van woonst met historiek van adressen;
- bewijs van samenwonen;
- bewijs van nationaliteit;
- ...

Meer weten?
Contacteer de dienst Bevolking telefonisch op 011 48 01 01 of per mail via info@heers.be of surf naar www.intellistampcenter.be .

Klik hier om naar het e-loket te gaan.


Heeft u vragen over onze website of verbetersuggesties? Stuur dan een mailtje naar:  info@heers.be.