• Algemeen
  •  » Belastings- en retributiereglementen

Belastings- en retributiereglementen  

In Heers is er geen belasting op huis-aan-huis bedeling!