Schepencollege 

Henri DUMONT - burgemeester
Dumont
Rauwstraat 9, 3870 Heers
011 68 89 41
0478 54 87 21

Bevoegdheden:

 • bevolking/burgerlijke stand
 • patrimonium
 • politie/brandweer
 • personeel
 • plechtigheden
 • kerkhoven
 • veiligheid/verkeer/mobiliteit
 • ruimtelijke ordening/huisvesting

Kristof PIRARD - 1ste schepen
Open VLD
Hampstraat 11, 3870 Heers
0475 50 74 35

Bevoegdheden:

 • onderwijs
 • Academie Haspengouw
 • buurthuizen
 • dierenbescherming
 • financiën en begroting
 • cultuur/erfgoed
 • jeugd
 • bibliotheek
 • informatie/ICT
 • mobiliteit

Jan LEUS - 2de schepen
N-VA
Langstraat 48, 3870 Heers
 
jan.leus@heers.be 
012 74 69 82
0478 25 01 54
 
Bevoegdheden:
 • kerkfabrieken
 • Europese aangelegenheden
 • leefmilieu
 • afvabeleid
 • natuurbeleid
 • ontwikkelingssamenwerking

Heidi Pirlotte - 3de schepen
DUMONT
Steenweg 181A bus 7, 3870 Heers
0498 31 37 12
heidi_pirlotte@hotmail.com  heidhhjklkdqfqdfqdfdfdfddsfqdfqd
 
Bevoegdheden:
 • sport
 • verfraaiing dorpspleintjes/speeltuintjes
 • lokale economie en midddenstand
 • tewerkstelling
 • gezondheidsbeleid
 • toerisme
 • kinderopvang/Kind & Gezin

Laurent MATHEI - 4de schepen
DUMONT
Lovendal 7, 3870 Heers
011 48 61 66
0477 57 52 04
 
Bevoegdheden:
 • openbare werken
 • containerpark
 • energiebeleid
 • technische dienst
 • groendienst
 • landbouwbeleid                                

Yves REGA -  schepen
N-VA
Nieuwe Steenweg 127, 3870 Heers
0468 15 64 32
yves.rega@heers.be
 
Bevoegdheden:
 • voorzitter OCMW
 • seniorenbeleid
 • armoedebestrijding
 • sociale zaken
 • welzijn en gelijke kansen

Ivo CARLENS - secretaris
011 48 01 15
ivo.carlens@heers.be