Yves REGA - OCMWvoorzitter - schepen
N-VA
Nieuwe Steenweg 127 , 3870 Heers
0468/15 64 32

Takenpakket

De voorzitter:
- leidt de activiteiten van het OCMW
- is politiek verantwoordelijk voor de dossiers die aan de bestuursorganen van het OCMW worden voorgelegd en
- is belast met de uitvoering van de beslissingen van die organen;
- roept de vergaderingen bijeen en stelt de dagorde vast;;
- ondertekent samen met de secretaris OCMW alle stukken, akten, bekendmakingen;;;
- kan beslissen tot dringende maatschappelijke dienstverlening zoals steun;;;;
- is ook schepen van sociale zaken in onze gemeente