contactinformatie
Administratief Centrum
Paardskerkhofstraat 20
3870 Heers

Linda QUENIS
Stafmedewerker  personeel


tel. (011)48 01 04
fax (011)48 01 19
e-mail: linda.quenis@heers.be

 

Takenpakket
De personeelsdienst staat in voor het personeelsbeheer en doet voorbereidend werk omtrent het personeelsbeleid.

Onder personeelsbeheer verstaan we het dagdagelijkse bijwerken van de personeelsdossiers, zoals de registratie van afwezigheden, de opvolging van vorming en functionele loopbaan, de voorbereiding van de loonadministratie en het personeelsbudget.

Het personeelsbeleid omvat het uitvoeren van de aanwervingen en bevorderingen, het opvolgen van de evaluaties en het beheer van het personeelsstatuut (rechtspositieregeling).

De dienst geeft advies m.b.t. personeelsaangelegenheden aan de secretaris, het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad, en staat open voor vragen van personeelsleden op dat vlak.