Iris SCHROYEN
administratief medewerkster
tel. (011)48 01 03
fax (011)48 01 19
e-mail: iris.schroyen@heers.be

Takenpakket
- Het registreren van alle inkomende briefwisseling en het versturen van de uitgaande briefwisseling van de burgemeester en de algemene briefwisseling namens het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.
- Het persoonlijk secretariaat van de burgemeester, schepenen en secretaris.
- Het administratief verwerken van dossiers voor de gemeenteraad (o.m. dagorde, notulen, overzichtslijst) en het schepencollege (o.m. dagorden, notulen)
- Het beheer van de verzekeringen (brand, voertuigen, gebouwen, burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen)
- Administratieve taken inzake lidmaatschap van het gemeentebestuur bij intercommunales, verenigingen en instanties.