Administratieve technische dienst 

Administratief Centrum
Paardskerkhofstraat 20
3870 Heers
 

tel (011)48 01 07
fax (011)48 01 19
Jos Boes: e-mail: jos.boes@heers.be
Lydia Moïes: e-mail: lydia.moies@heers.be

Takenpakket
- administratie van dossiers i.v.m. werken aan wegen en waterlopen
- dossiers overheidsopdrachten (alle aankopen van materiaal en materieel, studieopdrachten)
- uitbreidingen van het elektriciteits-, gas- en waterleidingsnet
- alle meldingen i.v.m. defecte straatverlichting. Het gemeentebestuur verzoekt de inwoners om zelf melding te willen maken van defecte lampen op het gratis telefoonnummer 0800/60777 van Infrax met vermelding van de straat en huisnummer
- aanvraag voor het bekomen van signalisatie. De vergunning voor het plaatsen van de signalisatie vraagt u aan bij de politie.
-opmaak van politiereglementen. De aanvragen hiervoor dienen tijdig (liefst 3 maanden) te worden opgestuurd, zeker indien de activiteiten geheel of gedeeltelijk langs een gewestweg worden ingericht.
- aanvragen subsidie voor technopreventieve maatregelen ter beveiliging van woningen tegen inbraken. Voor meer info kunt u terecht bij de heer Jos Boes.
- aanvraag aansluiting op de riolering: omdat de gemeente haar rioleringsnet overgedragen heeft aan Infrax richt u zich best tot deze intercommunale. De aanvraagformulieren zijn te bekomen op de administratieve technische dienst of bij Infrax, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt. Telefoonnummer bij Infrax: 078/35.30.20
- verwelkomingsborden: de gemeente is in het bezit van negen informatieborden waarop vrije ruimte ter beschikking gesteld wordt aan verenigingen die manifestaties organiseren op het grondgebied van de gemeente. De aanvraagformulieren kan u bekomen op de administratieve technische dienst.

Uitvoerende technische dienst 

Technische dienst
Opheersstraat 96-98
3870 Heers

Peter Vanelderen
hoofd dienst werken
tel. (011)48 68 23
fax. (011)58 30 18
e-mail: peter.vanelderen@heers.be

Dringende gevallen na kantooruren:
0476/54 42 41