Gemeentelijk containerpark 


contactinformatie
Heersestraat
3870 Heers
tel. (011)58 97 99

Openingsuren containerpark
 

maandag gesloten
dinsdag 13u-16u
woensdag 9u-19u
donderdag gesloten
vrijdag 13u-17u
zaterdag 9u-16u


Wat mag aangeleverd worden?

Puin: Steenafval, beton,
géén aarde, zand, gipsplaten of asbesthoudende platen!
- tot 1 kruiwagen: € 1
- meer dan 1 kruiwagen tot 1 m³: € 5
- vanaf 1 m³ tot max. 2 m³: € 10/m³

Astbesthoudende producten:
- 1 m³ (per gezin/jaar) (OVAM): gratis
- meer dan 1 m³: € 100/m³

Banden (zonder velgen):
- autobanden: € 2,5/stuk
- tractor- en vrachtwagenbanden tot diameter 90: € 2,5/stuk

Landbouwplastiek:
in zuivere staat: € 50/m³

Snoeihout en hout uit de tuin:
maximum 2 m³, stamdoormeter max. 15 cm,
wortels worden niet aangenomen: € 3/m³

Grofvuil:
per aangeboden éénheid, samengebonden goed
of hanteerbare bundel met een max. van 1 m³: €4

Huisvuilophaling
In Heers wordt het huisvuil gescheiden opgehaald:
om de 14 dagen 's dindags het GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval in groene container)
om de 14 dagen 's dindags de restfractie (grijze huisvuilzakken)
In de week dat het GFT wordt opgehaald wordt 's vrijdags het PMD (Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons) opgehaald (blauwe zak).
Meer details in de huisvuilkalender die u elk jaar ontvangt.

Hakselen aan huis
Met ingang van 1 maart 2008 krijgen de inwoners van de gemeente Heers de mogelijkheid om hun snoeihout te laten verhakselen door de gemeentelijke technische dienst. De aanvraag dient minstens 3 dagen op voorhand te gebeuren bij de uitvoerende technische dienst, Opheersstraat 96-98, 3870 Heers (Peter Vanelderen - 011/48.68.23). De retributie hiervoor wordt vastgesteld op € 5,00 per begonnen uur.