Plaatsbeschrijving openbare ruimte na beŽindiging inname 

Doel van de opdracht:

Dit document heeft tot doel de toestand van de openbare ruimte te beschrijven, na beëindiging van de inname voor werken of evenementen. Deze plaatsbeschrijving wordt vergeleken met de plaatsbeschrijving openbare ruimte voor inname. Bij het ontbreken van een plaatsbeschrijving voor inname, gaat de gemeente uit van een goede bestaande toestand. het verschil tussen de twee plaatsbeschrijvingen bepaalt de werkelijke schade aan de openbare ruimte. De schade zal altijd op de bouwheer of de organisator worden verhaald.
Dit document maakt deel uit van de uitvoering van het reglement herstelling openbare ruimte van de gemeente Heers.

Meer uitleg bij het formulier

(1) Dit is ook de gebruiker die de openbare ruimte inneemt of laat innemen.
(2) Aankruisen wat van toepassing is.
(3) Zorg er voor dat de plaatsbeschrijving indien mogelijk tegensprekelijk opgemaakt wordt. Dit wil zeggen dat alle betrokken partijen dit verslag mee opmaken en voor akkoord ondertekenen.
(4) Enkel invullen indien van toepassing.
(5) Voeg een plan bij met aanduiding van de zone van de plaatsbeschrijving. Vermeld de nummers en de camerastandpunten  van de foto's die eventueel gevraagd worden door één van beide partijen. Maak foto's waar niet enkel de openbare weg of het terrein op staat, maar ook gebouwen, huisnummers of andere infrastructuur.
(6) Klik hier voor een voorbeeld.

 

PLAATSBESCHRIJVING: Datum (dd/mm/jjjj) *:
WERKEN OF EVENEMENT VAN (1): Naam *:
Hoedanigheid *:
Straat *:
Huisnummer *:
Gemeente *:
ADRES WERKEN OF EVENEMENT: Straat *:
Huisnummer *:
Gemeente *:
DATUM EINDE WERKEN OF AFBRAAK EVENEMENT: Datum (dd/mm/jjjj) *:
PLAATSBESCHRIJVING OPENBARE RUIMTE V““R INNAME (2) :
 Ja
 Neen
AANWEZIGEN BIJ DE OPMAAK VAN DE PLAATSBESCHRIJVING (3): Naam *:
Hoedanigheid *:
Naam :
Hoedanigheid :
Bouwvergunning nummer (4) :
GEGEVENS VAN BETROKKENEN (4): Naam toezichter :
Hoedanigheid / Afgevaardigde van de gemeente Heers :
Naam bouwheer/Organisator :
Hoedanigheid: bouwheer of eigenaar :
Straat :
Huisnummer :
Gemeente :
Telefoon :
FACTURATIEADRES: Straat *:
Huisnummer *:
Gemeente *:
BTW-nummer *:
E-mail *:
Voorafgaande opmerkingen :
Beschrijvingen afmetingen en materialen openbare weg (5) :
Upload een plan met aanduiding van de zone van de plaatsbeschrijving en beschrijving toestand(6) : (jpg,pdf,gif,png)
Beschrijving openbare ruimte met foto's :
Foto 1 : (jpg,gif,png)
Foto 2 : (jpg,gif,png)
Foto 3 : (jpg,gif,png)
Foto 4 : (jpg,gif,png)
Foto 5 : (jpg,gif,png)
Foto 6 : (jpg,gif,png)
OPGEMAAKT DOOR: Naam *:
Hoedanigheid *:
Datum (dd/mm/jjjj) *:
Telefoon *:
DE BOUWHEER OF ORGANISATOR: Naam *:
Hoedanigheid *:
Datum (dd/mm/jjjj) *:
Telefoon *:
DE AFGEVAARDIGDE VAN DE GEMEENTE HEERS: Naam *:
Hoedanigheid *:
Datum (dd/mm/jjjj) *:
Anti Spam :
Vul hier de anti spam code in :  
gelieve alle velden met * in te vullen

Meer informatie verkrijgt u op eenvoudig verzoek:

Contactadres:
Gemeentebestuur Heers
Paardskerkhofstraat 20, 3870 Heers
E-mail: peter.vanelderen@heers.be
011 48 68 23 of 0476 54 42 41