hoofdeing herselt

Haspengouw MonografieŽn 

Religieus erfgoed in Haspengouw 

Religieus Erfgoed in Haspengouw is de opener van de nieuwe reeks Georeto’s Haspengouw Monografieën.
 
Na een breed assortiment geogidsen over gemeenten, steden en streken in Vlaanderen zoemt geograaf Pierre Diriken nu voluit in op zijn geboortestreek Haspengouw … naar eigen zeggen één van de rijkste landschappelijke en cultuurhistorische regio’s van heel Vlaanderen. Met deze uitgave beoogt de auteur in de eerste plaats de Haspengouwers zelf hiervan overtuigen. “Stel je Haspengouw eens voor zonder de culturele inbreng van religieuze instellingen tijdens de middeleeuwen! De rijkdom van ons erfgoed zou dan alleszins veel minder exclusief zijn dan nu het geval is.” Om dit te ontdekken en te beleven worden aan de lezers –de Haspengouwers én de cultuurtoeristen– kwistig geotips aangereikt over abdijen en commanderijen, kloosters en begijnhoven en streekheiligen. In het boek worden geen kerken belicht. Deze komen omwille van hun uitzonderlijke rijkdom –het ganse spectrum van romaanse tot en met moderne kerken is immers in de regio vertegenwoordigd– aan bod in een aparte monografie.

 Het boek is te verkrijgen bij de dienst toerisme (€ 16,50).

Het Haspengouws landschap in evolutie 

Het Haspengouws landschap in evolutie is het tweede boekdeel in de reeks Haspengouw Monografieën van de uitgeverij Georeto.

In deze monografie worden de ontstaansgeschiedenis en de evolutie van het Haspengouws landschap in hun totaliteit ontrafeld.
Het eerste deel belicht het natuurlandschap en het reliëf.
Het tweede deel behandelt de uitkristallisatie en de interne differentiëring van het Haspengouws cultuurlandschap.
In de finale worden zeven elementen belicht die samen de identiteit van het Haspengouws landschap mede typeren. We citeren op het rijtje af: de maretak, cultuurtaluds en holle wegen, de vierkanthoeve en de vakwerkbouw, hoogstamboomgaarden, canadapopulieren en maïs. Het boek eindigt met een portret van de vier subregio’s die het Haspengouws landschap gestalte geven: Vochtig-Haspengouw, Droog-Haspengouw, de Fruitstreek en het Krijtplateau Millen-Riemst.

Het boek is te verkrijgen bij de dienst toerisme (€ 16,50).

Het Haspengouws Kastelenlandschap 

Het Haspengouws Kastelenlandschap is het derde boekdeel in de reeks Haspengouw Monografieën van de uitgeverij Georeto.
 
In dit rijkelijk geïllustreerd boek staan meer dan honderd Haspengouwse kastelen in de schijnwerper.
Ze zijn geografisch per gemeente gerangschikt en als dusdanig op een overzichtskaart achteraan in het boek gelokaliseerd.
Bij elk kasteel hoort er een soort identiteitskaart die op een uniforme wijze de voornaamste aspecten van de erfgoedsite in beeld brengt.
Vervolgens wordt er ingezoomd op de historiek, de architectuur en de aanhorigheden van de kastelen. Auteur Pierre Diriken heeft immers niet alleen oog voor de kastelen op zich maar ook voor landschappelijke projecten die de kasteelheren van weleer realiseerden en nog steeds in de omgeving van de kasteelsites zichtbaar zijn zoals hoeve- en dienstgebouwen, landschapsparken, Franse tuinen, park- en jachtbossen, ommuurde moestuinen, grafkapellen en -monumenten, watermolens, e.d.

 Het boek is te verkrijgen bij de dienst toerisme (€ 19,50).