Jeugd 

Burgerkabinet 

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz lanceerde recent het Burgerkabinet. Het Burgerkabinet creëert een omgeving voor dialoog en gesprek tussen burgers en wil daarmee een aantal ideeën, gedachten of doelstellingen van burgers met betrekking tot cultuur verzamelen met de bedoeling die mee te nemen in de beleidsbrief van de minister. De resultaten kunnen later ook voorwerp van debat worden in het parlement en in de media. Iedereen krijgt de kans om mee te discussiëren, te debatteren en tot consensus te komen.

Het eerste Burgerkabinet zal peilen naar gemeenschappelijke ideeën en suggesties van de burger over het onderwerp ‘cultuurparticipatie’. Het proces bevat een online gedeelte (waardoor het mogelijk is dat heel veel mensen kunnen meedenken) en een fysiek debat met een beperktere maar wel zeer diverse groep.

Bij de samenstelling van het Burgerkabinet willen we personen uit alle lagen van de bevolking betrekken. Daarom doen we een beroep op jongeren om zich vanaf 18 juni in te schrijven voor het Burgerkabinet.