Sociale Zaken 

Contactgegevens 

Hoofd dienst sociale zaken
Sonja Doomen
sonja.doomen@heers.be
 
Administratief medewerkster
Ines Coenen
ines.coenen@heers.be
 
011 - 48 01 17
0473 - 30 14 39
socialezaken@heers.be

De taken van de dienst sociale zaken zijn:

 

- coördinatie van de buitenschoolse kinderopvang “Het Hemeltje”

- begeleiden en ondersteunen van de ouderenadviesraad

- begeleiden en ondersteunen van het lokaal overleg kinderopvang

- begeleiden en ondersteunen van het lokaal overleg opvoedingsondersteuning

- begeleiden en ondersteunen van de gezondheidsraad

- het jaarlijks organiseren van een babyboomfeest in samenwerking met de Gezinsbond


Het hoofd van de dienst sociale zaken is lid van

- de inhoudelijke stuurgroep van de opvoedingswinkel Haspengouw

- het overleg Provinciale Commissie Buitenschoolse kinderOpvang (PCBO)

- het woonoverleg Heers

- het overleg van de LOGO’s (Loco-regionaal gezondheidsoverleg en  –organisatie)


In het kader van sociale zaken ondersteunt het gemeentebestuur volgende verenigingen van gemeentelijk en sociaal belang:

IGL : Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg

KVG : Katholieke vereniging gehandicapten

Kankerfonds

Mival :

Ziekenzorg

Sociaal verhuurkantoor Land van Loon

Limburg helpt

Kind en Preventie

 

Er worden subsidies toegekend aan de dienst voor onthaalouders De Bambi’s